Đại lý

Trung tâm Porsche Sài Gòn

Địa chỉ: 802 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 08 5 4141 911
Hotline kinh doanh: 0909 768 911
Hotline dịch vụ: 0907 096 911
Fax: 08 5 4171 911
Email: info@porsche-vietnam.com

GIỜ MỞ CỬA

Phòng trưng bày:

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 8:30 đến 19:00
Thứ Bảy – Chủ Nhật: từ 9:00 đến 17:00

Dịch vụ bảo dưỡng xe:

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 8:00 đến 18:00
Thứ Bảy: từ 8:30 đến 16:00, Chủ Nhật: làm việc theo yêu cầu

  Xem chi tiết

Trung tâm Porsche Hà Nội

Địa chỉ: 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy,
Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:  04 62 888 911
Hotline kinh doanh: 0903 168 911
Hotline dịch vụ: 0909 068 911
Fax: 04 62 666 911
Email: info@porsche-vietnam.com

GIỜ MỞ CỬA

Phòng trưng bày:

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 8:30 đến 17:30
Thứ Bảy: từ 9:00 đến 17:00

Dịch vụ bảo dưỡng xe:

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 8:00 đến 17:00
Thứ Bảy: làm việc theo yêu cầu

  Xem chi tiết