Các dòng xe
Menu

Cơ hội việc làm

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng, những người trân trọng môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội hàng đầu để phát triển bản thân. Nếu bạn tin rằng mình phù hợp với những yêu cầu công việc từ Porsche và đam mê xe thể thao. Hãy trở thành một phần của huyền thoại Porsche.

Rất nhiều cơ hội dành cho bạn khi đến với Porsche – dù là sinh viên, cử nhân hay chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chúng tôi dành nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hấp dẫn cho những ai gắn kết với Porsche.

Chuyên Viên Tiếp Thị (Marketing Executive) Trung Tâm Porsche Hà Nội Ngày đăng tuyển: 24.04.2020 Cố Vấn Dịch Vụ (Service Consultant) Trung Tâm Porsche Hà Nội Ngày đăng tuyển: 20.04.2020 Chuyên Viên Phụ Tùng (Parts Executive) Trung Tâm Porsche Hà Nội Ngày đăng tuyển: 20.04.2020 Kỹ Thuật Viên Đồng (Body Repair Technician) Trung Tâm Porsche Sài Gòn Ngày đăng tuyển: 11.03.2020 Quản Lý Đồng Sơn (Body & Paint Manager/Foreman) Trung Tâm Porsche Sài Gòn Ngày đăng tuyển: 21.01.2020 Kỹ Thuật Viên (Technician) Trung Tâm Porsche Sài Gòn Ngày đăng tuyển: 02.01.2020 Cố Vấn Dịch Vụ (Service Consultant) Trung Tâm Porsche Sài Gòn Ngày đăng tuyển: 02.01.2020 Kỹ Thuật Viên (Technician) Trung Tâm Porsche Hà Nội Ngày đăng tuyển: 02.01.2020 Chuyên Viên Dịch Vụ (Service Executive) Trung Tâm Porsche Hà Nội Ngày đăng tuyển: 03.02.2020 Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (Quality Controller) Trung Tâm Porsche Hà Nội Ngày đăng tuyển: 03.02.2020