Các dòng xe
Menu

Lịch hoạt động của các Trung Tâm Porsche từ ngày 26.01 – 18.02.2024

Porsche Việt Nam xin thông báo về thời gian hoạt động của các Trung Tâm Porsche từ ngày 26.01.2024 đến ngày 18.02.2024 như dưới đây.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline:

Kinh doanh: 0909768911 (TP.HCM)/ 0903168911 (Hà Nội)
Dịch vụ: 0939731911 (TP.HCM)/ 0938826911 (Hà Nội)
Dịch vụ Hỗ Trợ Lưu Động của Porsche 1800 6898 (trong trường hợp xe cần khắc phục sự cố khẩn cấp)


Porsche Vietnam announces the operating hours of our Porsche Centers from January 26th to February 18th, 2024 as followings.

For assistance, please contact our hotline:

Sales: 0909768911 (HCMC)/ 0903168911 (Hanoi)
Services: 0939731911 (HCMC)/ 0938826911 (Hanoi)
Porsche Assistance 1800 6898 (for vehicle break-down emergency)