Các dòng xe
Menu

Dù Porsche loại lớn

Mã số: WAP05008016

Giá gốc: 2.662.000 VNĐ


Dù nhỏ gọn với cơ chể tự động mở và đóng và được thử nghiệm trong hầm gió của Porsche.

Cấu trúc nhôm trục được gia cố bằng sợi thủy tinh và xử lý Ergonomic phủ Senosoft®.

Kích thước: đường kính khoảng 98 cm.