Các dòng xe
Menu

Bảo dưỡng nâng cao

Bảo Dưỡng Nâng Cao là phần bổ sung cho Bảo Dưỡng Cấp Lớn và Bảo Dưỡng Cấp Nhỏ, tập trung vào các
bộ phận như: bu-gi, lọc gió động cơ, dầu phanh và các phụ tùng rạn rách và hao mòn theo thời gian. Với dịch
vụ này, chúng tôi cam kết chiếc Porsche của bạn luôn trong điều kiện hoàn hảo và đáng tin tưởng nhất. Lịch
thay phụ tùng tùy thuộc vào thời gian và quãng đường xe chạy.

Thay Bu-gi

Nhằm đảm bảo công suất và hiệu suất động cơ đạt mức tối ưu, bu-gi cần được thay mới đúng định kỳ. Cố Vấn Dịch Vụ sẽ tư vấn thời gian thay thế phù hợp cho từng dòng xe Porsche cụ thể.

Thay Dầu Phanh

Qua thời gian, dầu phanh hấp thụ hơi ẩm từ không khí. Việc tích nước làm giảm nhiệt độ sôi và trong một số điều kiện vận hành nhất định, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả phanh. Vì thế, dầu phanh phải được thay mỗi hai năm một lần nhằm đảm bảo hiệu quả phanh tốt nhất cho xe Porsche.

Thay Lọc Gió Động Cơ

Lọc gió động cơ giúp lọc sạch không khí từ môi trường bên ngoài trước khi được sử dụng cho quá trình đốt cháy nhiên liệu. Để duy trì hiệu suất và sự đáp ứng tối ưu của động cơ, lọc gió bẩn cần được thay mới. Trong điều kiện vận hành nhiều bụi bẩn, việc kiểm tra và thay mới lọc gió động cơ nên được thực hiện thường xuyên.

Thay Phụ Tùng Rạn Rách và Hao Mòn

Một số phụ tùng tuy không nằm trong các hạng mục bảo dưỡng nhưng cần được thay mới thường xuyên do những rạn rách và hao mòn theo thời gian – ví dụ như đĩa và má phanh, lốp xe hoặc gần gạt nước. Cố Vấn Dịch Vụ sẽ tư vấn thời điểm thích hợp nhất để thay thế các phụ tùng này.