Các dòng xe
Menu

Gia hạn bảo hành chứng nhận bởi Porsche

Gia Hạn Bảo Hành Chứng Nhận bởi Porsche – lên đến 15 năm hoặc 200.000 km.

Ngay cả khi Bảo Hành Xe Mới hết hạn, chủ nhân xe Porsche có thể tùy chọn gia hạn bảo hành xe với Gia Hạn Bảo Hành Chứng Nhận bởi Porsche lên đến 15 năm hoặc 200.000 km.