Các dòng xe
Menu

Phòng ngừa dịch COVID-19 tại Trung tâm Porsche Việt Nam

Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, Porsche Việt Nam mong nhận được sự hợp tác của Quý khách trong việc thực hiện các biện pháp an toàn sau:

Khi đến Trung tâm Porsche, Quý khách sẽ được chúng tôi kiểm tra thân nhiệt.

Nếu Quý khách có thân nhiệt >38°C, chúng tôi xin phép tạm thời từ chối phục vụ. Thông tin của Quý khách có thể được lưu lại nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.

Nếu Quý khách có thân nhiệt bình thường, vui lòng sử dụng khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trong suốt thời gian đến thăm Trung tâm Porsche.

Nhân viên của chúng tôi sẽ sử dụng khẩu trang khi giao dịch với Quý khách.
Xin thứ lỗi cho sự bất tiện này. Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách.

Các biện pháp an toàn nêu trên được triển khai tại Trung tâm Porsche Sài Gòn và Hà Nội  nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho cộng đồng.