Các dòng xe
Menu

Thông tin pháp lý

Thông tin Đăng ký nhãn hiệu dành cho Trang web Porsche

Các biểu tượng sau đây bao gồm kiểu dáng riêng biệt của tất cả các dòng xe và số hiệu dòng xe của Porsche là tài sản độc quyền của Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG và không được sử dụng nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản:

PORSCHE – PORSCHE CREST – PORSCHE DESIGN – CARRERA – CAYMAN – TARGA – TIPTRONIC – PORSCHE SPEEDSTER – VARIORAM – CVTIP – VARIOCAM – BOXSTER – CAYENNE – PANAMERA – TEQUIPMENT – VARRERA – PCM – RS – 4S – PAN AMERICANA – TECHNORAD – PORSCHE BIKE S – PORSCHE BIKE FS – 911 – SPYDER – 356 – 959 – “PORSCHE. THERE IS NO SUBSTITUTE.”

Xin lưu ý rằng Porsche sẽ khởi kiện mọi hành vi sử dụng trái phép.

Thông tin Bản quyền dành cho Trang web Porsche

© 2022 Porsche Asia Pacific Pte Ltd
ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

 

Please click here for Legal Notice in English.