Các dòng xe
Menu

Các nhân viên mới đạt chứng chỉ của Hệ Thống Chứng Nhận Toàn Cầu của Porsche

Tại Porsche, trải nghiệm dịch vụ tốt nhất luôn được nâng cao với đội ngũ chuyên viên kinh doanh và cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo bởi Hệ Thống Chứng Nhận Toàn Cầu của Porsche (Porsche Global Certification System – PGCS).

Một trong những điều kiện tiên quyết đối với nhân viên kinh doanh và hậu mãi tại Porsche, các nhân viên phải tham gia những khóa đào tạo về lịch sử thương hiệu, quy trình bán hàng, kiến thức tổng quát và kiến thức chuyên môn để đạt chứng chỉ Chuyên viên Kinh doanh được Chứng nhận bởi Porsche (Porsche Certified Sales Consultant) và Cố vấn Dịch vụ được Chứng nhận bởi Porsche (Porsche Certified Service Consultant). Nhân viên phải thông qua các bài kiểm tra khắt khe để được công nhận đạt chứng chỉ. Sau mỗi 3 năm, các Chuyên viên Kinh Doanh và Cố vấn Dịch vụ được Chứng nhận bởi Porsche sẽ được tái đánh giá nhằm luôn cập nhật những tiêu chí, chuẩn mực mới nhất của thương hiệu.

Cuối năm 2020, 4 thành viên mới gia nhập Porsche Việt Nam đã vừa được chứng nhận bởi hệ thống PGCS. Với đội ngũ Chuyên viên Kinh doanh và Cố vấn Dịch vụ có tỉ lệ 85% đạt chứng chỉ PGCS, chúng tôi đảm bảo mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất của Porsche tại Việt Nam.